Case Study

Słownik dla księgowych: wdrożenie usprawnień aplikacji

Klient zgłosił się do nas z prośbą o pomoc przy swojej aplikacji jaką jest „Słownik online dla księgowych”. Temat wydał nam się dość interesujący ponieważ jest to typowa aplikacja przeglądarkowa.

Z pierwszy rozmów z klientem okazało się, że aplikacja posiada kilka uciążliwych błędów. Podjęliśmy się rozwiązania tych problemów oraz standardowo wykonaliśmy audyt aktualnego stanu aplikacji. Po wykonanym audycie zaproponowaliśmy dodatkowe usprawnienia, które naszym zdaniem pozytywnie wpłyną na wygodę korzystania z aplikacji oraz na szybkość działania projektu.


Zrealizowane usprawnienia

  1. Naprawa procesu zakupu dostępu do słownika
  2. Wprowadzenie możliwości edytowania treści za pomocą panelu administracyjnego
  3. Usprawnienia dotyczące bezpieczeństwa danych użytkowników
  4. Wdrożenie automatycznego systemu kopii zapasowych
  5. Uporządkowanie kodu oraz refactoring części modułów
  6. Wprowadzenie możliwości odzyskiwania hasła

Przegląd realizacji