Klienci i realizacje

Tutaj możesz zobaczyć jakie projekty zrealizowałem dla swoich klientów.
Jeśli masz pomysł na projekt i chciałbyś porozmawiać o możliwościach jego realizacji, skontaktuj się ze mną! 

Doświadczenie →

60+ projektów

Dla moich klientów zbudowałem już ponad 60 różnych rozwiązań, od stron internetowych po duże systemy wspomagające ich biznesy.

40+ klientów

Zrealizowałem projekty dla ponad 40 klientów z różnych branży: transportowej, muzycznej, handlowej, spedycyjnej oraz medycznej.

10 lat

Posiadam 10 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania z czego od 5 lat buduję własną działalność.

Najciekawsze zlecenia zrealizowane dla moich klientów

Przekonaj się, co możesz zyskać, rozpoczynając współpracę ze mną!
Rozwój oprogramowania

Optymalizacja aplikacji dla pracowników Stacji Kontroli Pojazdów

Analiza problemu, zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania, naprawa błędów i poprawa szybkości działania aplikacji.

Firma TTS Stryków zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc w poprawie działania kluczowej aplikacji, wykorzystywanej codziennie przez pracowników. W ramach projektu podjąłem się kompleksowej analizy problemu i wprowadzenia niezbędnych ulepszeń.

Zrealizowane zadania
 1. Optymalizacja synchronizacji danych
  • Szczegółowa analiza procesu synchronizacji informacji o pojazdach.
  • Wdrożenie optymalizacji w celu skrócenia czasu synchronizacji.
  • Zapewnienie efektywnego przepływu danych między aplikacją a serwerem.
 2. Naprawa błędów
  • Identyfikacja i rozwiązanie zgłoszonych błędów przez pracowników.
  • Testowanie poprawek pod kątem stabilności i bezpieczeństwa.
 3. Migracja do nowej serwerowni
  • Przeniesienie całego systemu do nowej infrastruktury serwerowej.
  • Zminimalizowanie ewentualnych przerw w dostępie do aplikacji podczas migracji.
Korzyści dla klienta
 • Znaczne skrócenie czasu synchronizacji danych, poprawiając wydajność pracy pracowników.
 • Eliminacja zgłoszonych błędów, zwiększając stabilność i funkcjonalność aplikacji.
 • Bezpieczna migracja do nowej serwerowni, zwiększając odporność systemu na awarie.
Efekt finalny współpracy

Po zakończeniu projektu aplikacja dla pracowników Stacji Kontroli Pojazdów działała efektywnie, zminimalizowano czas synchronizacji danych, a migracja do nowej serwerowni przeprowadzona została bez zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Stworzenie oprogramowania

Oprogramowanie do analizy konkurencji lokali usługowych

Zaprojektowanie architektury, przygotowanie aplikacji przeglądarkowej do zamawiania i wyświetlania raportu, integracja z systemem płatności

Dla startup’u pinmercy.com stworzyłem system informatyczny umożliwiający generowanie raportu konkurencji w okolicy planowanej lokalizacji restauracji, baru lub kawiarni. 

Oprogramowanie pinmercy.com prezentuje informacje o otoczeniu na podstawie podanego adresu, takie jak dostępność parkingów, komunikacja publiczna, konkurencja, dane demograficzne o klientach w okolicy oraz informacje o ukształtowaniu terenu.

Zrealizowane zadania
 1. Aplikacja Przeglądarkowa
  • Opracowanie intuicyjnej aplikacji przeglądarkowej z funkcjonalnością wprowadzania adresu i zamawiania raportu.
  • Implementacja płatności online w ramach aplikacji.
 2. Synchronizacja Danych Przestrzennych:
  • Synchronizacja danych przestrzennych z ponad 10 różnych systemów do jednej wspólnej bazy danych.
  • Zapewnienie spójności i aktualności informacji o otoczeniu.
  • Zaprojektowanie efektywnej architektury bazy danych, umożliwiającej sprawną analizę danych i generowanie raportów.
 3. Przetwarzanie i Prezentacja Danych:
  • Przeliczenie oraz prezentacja danych zgodnie z założeniami biznesowymi startup’u.
  • Stworzenie intuicyjnych raportów, dostarczających wartościowe informacje dla potencjalnych przedsiębiorców.
Korzyści dla klienta
 • Łatwy dostęp do raportów przestrzennych przed otwarciem lokalu usługowego dla klientów startup’u.
 • Intuicyjna aplikacja przeglądarkowa umożliwiająca zamawianie i dostęp do raportów online.
 • Zintegrowany system płatności.
Efekt finalny współpracy

Dzięki opracowanemu oprogramowaniu, pinmercy.com stało się narzędziem do analizy konkurencji, umożliwiające przedsiębiorcom podejmowanie decyzji dotyczących lokalizacji ich działalności.

Stworzenie oprogramowania

System zarządzania dokumentacją przetargów dla spółki energetycznej z USA

Zapewnienie dostępu do dokumentów, zdjęć i informacji o przetargach dla interesantów.

Dla firmy AsBuilt przygotowałem system informatyczny pozwalający udostępniać dokumenty, zdjęcia oraz informacje o przetargach dla interesantów.

Zrealizowane zadania
 1. Panel administracyjny:
  • Stworzenie intuicyjnego panelu administracyjnego do tworzenia nowych przetargów.
  • Możliwość publikowania materiałów przypisanych do konkretnych inwestycji.
 2. Część dla interesantów:
  • Opracowanie interfejsu dla interesantów, umożliwiającego przeglądanie dostępnych materiałów.
  • Zapewnienie łatwego dostępu do dokumentów, materiałów wizualnych i innych informacji związanych z przetargami.
 3. Wdrożenie na infrastrukturze AWS:
  • Kompleksowe wdrożenie systemu w infrastrukturze AWS klienta.
  • Optymalizacja działania systemu w chmurze, zapewniając skalowalność i wydajność.
Korzyści dla klienta
 • Łatwe tworzenie i zarządzanie nowymi przetargami poprzez intuicyjny panel administracyjny.
 • Wygodny dostęp dla interesantów do kluczowych dokumentów i materiałów związanych z przetargami.
 • Skuteczne przechowywanie i wyszukiwanie archiwalnych przetargów w jednej centralnej bazie danych.
 • Optymalne wykorzystanie infrastruktury AWS, gwarantujące niezawodność i bezpieczeństwo danych.
Efekt finalny współpracy
Stworzony system zarządzania dokumentacją przetargów efektywnie usprawnił procesy zarządzania informacjami dla firmy AsBuilt, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do kluczowych danych dla zainteresowanych stron. Wdrożenie na infrastrukturze AWS umożliwiło skalowalność i niezawodność systemu.
Stworzenie oprogramowania

System do zarządzania dostawami oraz aplikacja mobilna dla kierowców

Usprawnienie procesu dostaw i efektywne zarządzanie trasami

Firma ERDRIVE, specjalizująca się w dostawach dla marketów budowlanych, zwróciła się do mnie z wyzwaniem związanym z rosnącą ilością zamówień i zróżnicowaniem miejsc dostawy. W odpowiedzi na te potrzeby, stworzyłem kompleksowy system informatyczny wraz z dedykowaną aplikacją mobilną.

Zrealizowane zadania
 1. Synchronizacja zamówień
  • Implementacja mechanizmu synchronizacji zamówień z różnych marketów budowlanych do jednego centralnego systemu ERDRIVE.
 2. Dzielenie zamówień na trasy:
  • Opracowanie automatycznego podziału zamówień na trasy dostaw, uwzględniając DMC oraz objętość ładunku.
  • Zoptymalizowanie tras dla ponad 10 kierowców, zapewniając efektywność i oszczędność czasu.
 3. Aplikacja mobilna dla kierowców:
  • Stworzenie aplikacji mobilnej dla kierowców, uruchamianej na tabletach.
  • Udostępnienie informacji o aktualnej trasie, kolejnych zamówieniach, możliwość kontaktu z klientem oraz nawigacji do celu.
 4. Panel administracyjny dla dyspozytora:
  • Opracowanie panelu administracyjnego dla dyspozytora umożliwiającego analizę aktualnej sytuacji.
  • Monitoring statusu zamówień, dostęp do lokalizacji kierowców oraz szybki podgląd sytuacji na trasie.
 5. Integracja z bramką SMS:
  • Integracja z bramką SMS informującą klienta o postępach w dostawie jego zamówienia.
Korzyści dla klienta
 • Efektywne zarządzanie zamówieniami z różnych źródeł w jednym systemie.
 • Zoptymalizowane trasy dostaw, zwiększające efektywność kierowców.
 • Aplikacja mobilna dla kierowców, usprawniająca proces dostaw i komunikację z klientami.
 • Transparentny panel administracyjny dla dyspozytora, umożliwiający bieżącą analizę i kontrolę nad dostawami.
Efekt finalny współpracy

Wdrożony system i aplikacja mobilna znacząco usprawniły procesy logistyczne firmy ERDRIVE, umożliwiając szybkie dostosowywanie się do dynamicznie rosnącej ilości zamówień i różnorodności miejsc dostawy. 

Zoptymalizowane trasy dostaw przyczyniły się do efektywniejszego wykorzystania zasobów firmy.

Pozostałe zlecenia z których jestem równie dumny

Wdrożone strony, sklepy internetowe i inne rozwiązania, które przyniosły zadowolenie moim klientom

Rozwój oprogramowania

Zbudowanie integracji dla systemu logistycznego

Dla firmy logistycznej stworzyłem innowacyjne rozwiązanie, integrujące wewnętrzny system WMS (system zarządzania magazynem) z platformami zbierania zamówień z zewnętrznych sklepów internetowych. To spersonalizowane rozwiązanie doskonale wspiera działania firmy w obszarze usług fulfillment’owych, zapewniając efektywne i zautomatyzowane procesy logistyczne.

Rozwój oporgramowania

Aplikacja do głosowania dla Festiwalu Dobrego Smaku

Na potrzeby konkursu kulinarnego opracowałem aplikację, umożliwiającą gościom festiwalu głosowanie na najlepsze restauracje oraz najsmaczniejsze dania konkursowe. Aplikacja nie tylko angażuje uczestników, ale także dostarcza wartościowe dane organizatorom, zwiększając popularność wydarzenia kulinarnego.

Szablony newsletter

Przygotowanie szablonów wiadomości mailowych w ramach kampanii newsletter

W trakcie współpracy przygotowałem szablony mailowe, specjalnie dostosowane do wewnętrznego narzędzia marketingowego. Przygotowane szablony nie tylko charakteryzują się estetyką, ale również są zoptymalizowane pod kątem różnych platform pocztowych, zapewniając spójny i atrakcyjny wygląd wiadomości dla wszystkich odbiorców.

Stworzenie oprogramowania

Interaktywna platforma kursów i ocen 360° dla pracowników

Na zlecenie STL, przygotowałem internetowy system edukacyjny. Platforma pozwalała na prowadzenie kursów, udział w quizach oraz ocenę 360 stopni, tworząc kompleksowe narzędzie do efektywnej edukacji i monitorowania postępów szkoleniowych.

Doradztwo techniczne

Audyt bezpieczeństwa sklepu internetowego

Zlecenie obejmowało przeprowadzenie i opracowanie raportu z testów bezpieczeństwa dla sklepu internetowego ABFoto. W kolejnym etapie skupiłem się na weryfikacji wprowadzonych poprawek bezpieczeństwa, zapewniając optymalne zabezpieczenie platformy e-commerce.

Rozwój oprogramoania

Rozwój słownika on-line rachunkowości dla księgowych

Współpraca obejmuje wdrażanie nowych funkcjonalności w ramach przejętej aplikacji słownika polsko-angielskiego z dziedziny rachunkowości. Moje działania skupiają się na zapewnieniu kompleksowej obsługi i wsparcia technicznego.

Sklep internetowy

Wdrożenie sklepu internetowego dla klientów B2C

Stworzyłem sklep internetowy z pełną integracją z zewnętrzną firmą magazynową, odpowiedzialną za proces wysyłki zamówień. To kompleksowe rozwiązanie umożliwiające płynne funkcjonowanie sklepu online, obejmujące sprawną logistykę i efektywny proces wysyłki zamówień.

Strona internetowa

Strony internetowe Fundacji Edukacji Dokumentalnej

Wdrożyłem serię stron internetowych na cele projektów edukacyjnych dla początkujących reżyserów. Pracowałem przy stronach dla projektów takich jak „Młoda Europa 2017 – 2022”, „Mój Świat w czasach zarazy”, oraz przy oficjalnej stronie Fundacji Edukacji Dokumentalnej.

Strona internetowa

Wdrożenie strony internetowej dla gabinetu weterynaryjnego

Zrealizowałem projekt strony internetowej dla gabinetu weterynaryjnego, uwzględniając pełną integrację z zewnętrznym systemem umawiania wizyt. Dzięki temu rozwiązaniu, gabinet zyskał nie tylko funkcjonalną witrynę, ale również prosty i efektywny proces umawiania wizyt online.

Strona internetowa

Wdrożenie strony internetowej dla kancelarii adwokackiej

Stworzyłem stronę internetową dla kancelarii adwokackiej, która stanowi centralne miejsce skupiające wszystkie aspekty ich działań. Strona stała się w pełni zintegrowaną i kompleksową ofertą, dostarczając klientom informacji na temat usług prawnych i specjalizacji kancelarii, zwłaszcza w obszarze mediacji.

Strona internetowa

Strona internetowa dla studia gier

W oparciu o projekt grafika (UX/UI), wdrożyłem stronę internetową dla studia gier z Wrocławia. Proces ten obejmował implementację zgodnie z założeniami graficznego projektu, uwzględniając optymalizację funkcjonalności oraz interakcji, aby zapewnić efektywne i satysfakcjonujące doświadczenia dla odwiedzających stronę.

Strona internetowa

Wdrożenie strony internetowej dla agencji eventowej

Zrealizowałem stronę internetową kompleksowo prezentującą ofertę firmy z branży eventowej. Projekt ten nie tylko skupia się na estetycznym aspekcie strony, ale także efektywnie przedstawia bogactwo usług i możliwości, jakie firma oferuje w zakresie organizacji wydarzeń i eventów.

Zainteresowany współpracą?

Jeśli masz pomysł na nowy projekt, borykasz się z problemami w istniejącym systemie, czy też potrzebujesz specjalistycznego wsparcia, zachęcam do kontaktu. Razem możemy stworzyć skuteczne i innowacyjne rozwiązania dla Twojego biznesu.